Çağrı Merkezi: 0 505 584 39 39

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. Sözleşmenin Tarafları ve Konusu:

 

İşbu üyelik sözleşmesi (“Sözleşme”) MEHMET NESIH ÖZMEN MAH. GÖLGELİ SOK. NO:37A A-BLOK GÜNGÖREN/ İSTANBUL Markaseli Giyim Sanayi Ve Tic. Ltd Şti. (“markaseli”) ve www.markaseli.com (web sitesi web adresi yazılacaktır.), web sitesinin kullanımı, üyelik ve üyenin kullanım koşulları ile ilgili hüküm ve kuralların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. web sitesine üye olan kullanıcı (“Üye”).

 

2. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri:

 

2.1 Üye, www.markaseli.com sitesine üye olurken verdiği kişisel ve sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması nedeniyle markaseli'nin uğrayabileceği tüm zararları derhal ve ivedilikle tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. bu bilgilerin. Üye, yanlış bilgi vermesi halinde Sözleşme'nin Markasel tarafından herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshedilebileceğini kabul eder.

 

2.2 Üye, markaseli tarafından kendisine verilen şifreyi başka kişi veya kuruluşlara veremez, üye söz konusu şifreyi kendisi kullanma hakkına sahiptir. Kayıt sırasında verilen e-posta adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluklar ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından markaseli'ye yöneltilebilecek her türlü iddia ve taleplere karşı markaseli, bu tür izinsiz kullanımlardan doğabilecek her türlü tazminat ve sair talep hakkını saklı tutar.

 

2.3 Üye, www.markaseli.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğacak her türlü hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlar.

 

2.4 markaseli, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme veya sona erdirme veya markaseli web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini saklama ve silme hakkını saklı tutar.

 

2.5 markaseli, üyelik sözleşmesi hükümlerini dilediği zaman önceden ihtara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her türlü şekil ve surette değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen veya yürürlükten kaldırılan herhangi bir hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler için geçerli olacaktır.

 

2.6 Üye, www.markaseli.com web sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozacak, genel ahlakı bozacak, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, hukuka aykırı bir amaçla, başkalarının fikri ve telif haklarını ihlal edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca üye başkalarının hizmetleri kullanmasını engelleyen veya zorlaştıran faaliyetlerde (spam, virüs, truva atı vb.) ve eylemlerde bulunamaz.

 

2.7 Üye, markaseli'ye ait olan ve www.markaseli.com'da bulunan her türlü bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, metin, görsel, video vb. eserleri ve herhangi bir şekilde kopyalamamayı, çoğaltmamayı, yayınlamamayı veya pazarlamamayı kabul ve taahhüt eder. içerik. Bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, edinilemez ve değiştirilemez.

 

2.8 markaseli, üye verilerinin yetkisiz olarak okunmasından ve üye yazılım ve verilerine verilen zararlardan sorumlu olmayacaktır. Üye, www.markaseli.com internet sitesinin kullanımı nedeniyle uğrayabileceği herhangi bir zarar için markaseli'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

2.9 Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılım ve verilerine izinsiz olarak erişmemeyi veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye ait olacaktır.

 

2.10 Bu Sözleşme'de sayılan maddelerden bir veya birkaçını ihlal eden üye, bu ihlalden dolayı cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, markaseli'yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Dahası; Bu ihlal nedeniyle olayın hukuk alanına intikal etmesi durumunda markaseli, Sözleşme'ye uyulmaması nedeniyle üyeden tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

 

2.11 www.markaseli.com'a üye olan kişi, www.markaseli.com'daki uygulamalar kapsamında markaseli tarafından ürün ve hizmet tanıtımları, reklamları, kampanyaları, avantajları, anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarının sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. zorlamak ve/veya uygulamaktır. Üye, www.markaseli.com'a üye olurken ve/veya diğer yollarla, geçmişte vermiş olduğu ve/veya vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerini ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerini toplamak. yukarıda belirtilen amaçlarla gelecekte, markaseli'ye bağlı tüm şirketlerle paylaşmak, bunların tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, verilerin toplanmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder, aksini bildirmedikçe üyeliği sona erdiğinde dahi Markasel'e bağlı tüm şirketler tarafından kullanılmak ve arşivlenmek üzere markaseli'ye bağlı tüm şirketlerle paylaşılır. Üye aksini belirtmediği sürece markalı bir işletmedir. 2.12 markaseli, işbu Sözleşme uyarınca, üyelerinin kayıtlı e-posta adreslerine bilgilendirme e-postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olup, işbu Sözleşme'nin onaylanmasıyla üye bildirim gönderilmesini kabul etmiş olur. e-posta adresine e-postalar ve cep telefonuna bilgilendirici SMS'ler. sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek isterse "mail ve/veya SMS gönderimini iptal edebilir". 2.13 markaseli, üyelerin kişisel bilgilerini, kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek, ürün ve hizmetlerini geliştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla, kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda kullanabilir. markaseli, www.markaseli.com web sitesinde üyenin hareketlerini kayıt altına alma hakkını saklı tutar.

 

2.14 www.markaseli.com dilediği zaman sistemin çalışmasını geçici olarak askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Markasel sisteminin geçici olarak askıya alınması veya tamamen askıya alınması nedeniyle www.markaseli.com'un üyelerine veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

2.15 markaseli web sitesinin virüs ve benzeri yazılımlardan arındırılmış olması için önlemler alınmıştır. Ayrıca nihai güvenliğin sağlanabilmesi için kullanıcının kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir. Bu kapsamda üye, markaseli internet sitesine girmekle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hatalardan ve bunların doğrudan veya dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

2.16 markaseli always has the right to unilaterally delete the membership of the member and delete the files, documents and information of the customer when necessary. The member accepts this savings in advance. In this case, markaseli has no responsibility.

 

2.17 The sales of www.markaseli.com are limited to stocks. www.markaseli.com may not deliver the products out of stock, cancel the order and return the order amount to the customer's account. Displaying the products in the virtual store does not necessarily mean that the products in question are in stock at www.markaseli.com or markaseli stores. The authority to change the price and product feature information of the products offered for sale on www.markaseli.com belongs exclusively to www.markaseli.com. If there is an error in the price and product feature information, www.markaseli.com can make the product delivery by correcting the error, or cancel the order and return the order amount to the customer's account, provided that it has the exclusive right to choose.

 

2.18 Markcell may make changes in the implementation of this Agreement, as well as amend existing articles or add new articles, in order to comply with future technical requirements and legislation. www.markaseli.com may turn non-membership services into a subscription-requiring status over time, open additional services, change some of its services partially or completely, or turn them into paid ones.

 

3. Uyuşmazlıkların Çözümü:

 

3.1 The Member accepts and undertakes that in disputes that may arise from the Agreement, markaseli's book records, microfilm, microfiche and computer records will constitute valid, binding, final and exclusive evidence within the meaning of HMK 193 et ​​al. It accepts, declares and undertakes that it waives all kinds of objections to its trademark records and their right to offer oath regarding that they are duly kept.

 

3.2 İşbu Sözleşme ile ilgili olarak doğabilecek ihtilaflarda yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.

 

3.3 İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde TC İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

4. Sözleşmenin Yürürlüğü ve Feshi:

 

Member's registration as a member means that the member has read all the articles in the Agreement and accepted all the articles in the Agreement. This Agreement was concluded at the time of the Member's membership and entered into force mutually. This Agreement will remain in effect until the Member cancels his/her membership or until the membership is canceled by markaseli.                                    confidentiality agreement

 

 

markaseli requests some of your personal information (name, age, interests, e-mail, etc.) from you in order to provide better service to its customers.

 

This information collected on markaseli servers is used only within markaseli for periodic campaigns, designing special promotional activities for customer profiles, and customer "classification" studies aimed at not sending unwanted e-mails.

 

markaseli does not share the information collected from the membership forms with third parties without the knowledge of the member in question or otherwise, and does not use or sell it for commercial purposes for any reason other than activity.       

 

Apart from the personal information requested in e-mail addresses and membership forms, markaseli analyzes and interprets the visitor movements and preferences that it monitors during the use of the site.

 

These statistical data, which do not contain personal information, can be shared with markaseli business partners in order to provide a more special and effective shopping experience to markaseli customers.

 

Müşteri bilgileri, ancak bu bilgilerin resmi makamlarca usulü dairesinde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşteri'nin sisteme girdiği tüm bilgilere yalnızca Müşteri erişebilir ve bu bilgileri yalnızca Müşteri değiştirebilir. Bu bilgilere başka birinin erişmesi ve değiştirmesi mümkün değildir.

 

Your credit card information requested on the payment page is not kept on the servers of Markasel or the companies serving it in order to keep the security of our valued customers at the highest level. In this way, all transactions for payment are made between the bank and your computer through the markaseli interface.

 markaseli Retail Trade. Ltd. Sti.

MEHMET NESIH OZMEN MAH. GOKSEL SOK. NO:37A A-BLOK GÜNGÖREN/ İSTANBUL

 

 

 

Şartlar ve koşullar

 

 

Web Sitesi Kullanım Koşulları

 

Genel

 

markaseli, markaseli Retail Trade. Ltd. Ltd. Sti. and www.markaseli.com website is markaseli's internet store. Access to this Web Site (www.markaseli.com), use of this Web Site and products and services accessed through this Web Site are subject to the terms, conditions and announcements given below. By using the Services, you are deemed to have accepted the entire Terms of Service, which may be amended by us from time to time. We recommend that you check this page regularly to be aware of any changes to the Terms of Service. Access to the Website is provided temporarily and we reserve the right to withdraw and change the services without prior notice. We are not responsible for the inaccessibility of the Website at any time and for any reason, no matter how long. From time to time, we may restrict access to certain or all parts of the Website. Brand is at its sole discretion.                                                                                            shall have the right to correct, remove or change the Services and/or any page of this Website at any time and without prior notice.

 

Gizlilik Politikası

 

Sizinle ilgili bilgileri nasıl kullanacağımızı açıklayan gizlilik politikamızı Gizlilik Politikası bölümünde bulabilirsiniz. Bu Web Sitesini kullanarak, burada yapılan işlemleri onaylamış ve vermiş olduğunuz bilgilerin doğruluğunu garanti etmiş sayılırsınız.

 

İnternet sitesi

 

Web Sitesini kullanmanız veya herhangi bir materyali indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızı, bilgisayar programlarınızı, verilerinizi veya diğer özel materyallerinizi etkileyebilecek dağıtılmış bir hizmet reddi saldırısı, virüs veya diğer teknolojik olarak zararlı materyallerin neden olduğu herhangi bir hasar. bu Web Sitesi veya bağlantı verdiği diğer siteler. Herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacağız.

 

Fikri Mülkiyet, Yazılım ve İçerik

 

The Intellectual Property Rights of all software and content made available to you on or through the Website will remain the property of markaseli and are protected by worldwide copyright laws and treaties. markaseli reserves all such rights. You may store, print and display content provided for your personal use only. You may not publish, process, distribute or reproduce in any way or in any format any content or copies of content made available to you or appearing on this Website, or use any such content in connection with a business or commercial establishment.

 

Satış şartları

 

By placing an order, you agree to purchase the product under and subject to the following terms and conditions. In all orders, the product must be available and the order price must be confirmed. Delivery times vary depending on product availability, and any guarantee or statement regarding delivery time is limited within Turkey and may be subject to delays due to reasons beyond our responsibility, such as postal delay or force majeure. For detailed information, read the Delivery policy announcement. In order to make a contract with markaseli, you must be over the age of 18 and have a valid credit or debit card issued by an accepted bank. BKM Express payment method is used on our site. Our customers who do not have a credit or debit card can take advantage of the 'cash at the door' option. markaseli reserves the right to refuse any request made by you. If your order is accepted, you will be notified by e-mail. When placing an order, you undertake that all the information you provide to us is correct and complete, that you are an authorized user of the credit or debit (debit) card you used when placing the order, and that you have sufficient funds to cover the cost of the goods. All advertised prices are subject to such changes.

 

Sözleşmemiz Bir sipariş verdiğinizde, siparişinizin alındığını onaylayan bir onay e-postası alacaksınız. Bu e-posta yalnızca siparişinizin alındığını teyit eder ve siparişinizin kabul edildiği anlamına gelmez. Size sipariş ettiğiniz ürünlerin dağıtıma hazır olduğunu teyit eden bir e-posta göndermedikçe, sizinle aramızda bir sözleşme kurulmayacaktır. Sadece ürünler dağıtıma çıktığında gönderilen onay e-postasında listelenen ürünler sözleşmeye dahil edilecektir.

 

Fiyatlandırma ve Kullanılabilirlik

 

Web Sitesinde görünen tüm bilgilerin, açıklamaların ve fiyatların doğru olduğundan emin olmaya çalışmamıza ve sizi temin etmemize rağmen, hatalar meydana gelebilir. Sipariş ettiğiniz herhangi bir ürünün fiyatında bir yanlışlık olduğunu tespit edersek, sizi mümkün olan en kısa sürede bilgilendireceğiz ve size siparişinizi doğru fiyat için yeniden onaylama veya siparişi iptal etme seçeneği sunacağız. Size ulaşamazsak, siparişi iptal edilmiş olarak işleme koyacağız. Siparişi iptal edip ürünler için ödeme yaptıysanız, ödediğiniz tutarın tamamı size iade edilecektir. Uygulanabilir olduğunda fiyatlara KDV dahildir.

 

 

Ödeme

 

Siparişiniz kredi kartı ve Banka Kartı ile alındığında, işlemi tamamlamak için yeterli bakiyeniz olduğundan emin olmak için ödeme yaptığınız kartta standart ön provizyon kontrolünden geçiyoruz. Ön izin kontrolü tamamlanana kadar ürünler dağıtılmaz. Ücret, sipariş kabul edildikten sonra kartınızın banka hesabına aktarılacaktır.

 

Kapıda Ödeme seçeneği ile oluşturulan siparişler SMS ile onaylanır. Cep telefonu numaranıza gönderilecek şifreyi web sitemizdeki ilgili alana girmeniz gerekmektedir. Siparişin doğru kişiye güvenli bir şekilde ulaştırılması için SMS onayı alınır. Ödeme, müşterinin kapısında kargo şirketi tarafından nakit olarak alınacaktır.

 

Hediye sertifikaları

 

Hesap sahipleri için hediye çekleri tanımlanabilir. Hediye çekleri sadece tanımlı hesaplardan yapılan alışverişlerde geçerlidir. Hediye çekleri, kullanım şart ve koşullarına bağlı olarak yalnızca bu web sitesinde yapılan alışverişlerde geçerlidir. Markalı mağazalarda geçerli değildir.

 

İndirim / Promosyon Kodları

 

Zaman zaman, bu Web Sitesinden yapılan herhangi bir veya belirli satın alma işlemleri için geçerli olacak promosyon kodları da sunuyoruz. İndirim kodları, kullanım şartları ve koşullarına bağlı olarak yalnızca bu web sitesinde yapılan alışverişlerde geçerlidir. Markalı mağazalarda geçerli değildir.

 

Para Puanları

 

Hesap sahipleri için Para Puan tanımlanabilir. Para Puanlar sadece tanımlı hesaplardan yapılan alışverişlerde geçerlidir. Kullanım şart ve koşullarına bağlı olarak, Para Puanları yalnızca bu web sitesinde yapılan alışverişler için geçerlidir. Markalı mağazalarda geçerli değildir. Sorumluluk

 

Sitemiz üzerinden satın aldığınız ürünlere ilişkin sorumluluğumuz Satış Koşullarına tabidir. Sitemizin içeriğinin hazırlanmasında her türlü özen gösterilmiştir. Ancak, sitemizde karşılaşabileceğiniz hatalardan veya eksikliklerden veya herhangi bir teknik sorundan sorumlu olmayacağız. Sitemizin içeriğinde bir yanlışlık olduğu haberini alırsak en kısa sürede düzeltmeye çalışacağız. Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, sitemiz veya bağlantı verdiği herhangi bir siteyle bağlantılı olarak sizin veya üçüncü bir tarafın neden olduğu (sözleşme, ihmal veya başka bir şekilde) kayıp veya hasar için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu, sitemiz aracılığıyla satın aldığınız Ürünlere ilişkin sorumluluğumuzu etkilemez. Bu Kullanım Koşulları yasal haklarınızı etkilemez.

 

geçersizlik

 

Hizmet Koşullarının herhangi bir kısmı (size karşı hiçbir yükümlülüğümüzün olmadığı hükümler dahil) uygulanamaz hale gelirse, Hizmet Koşullarının diğer herhangi bir kısmı etkilenmeyecek ve geri kalan hükümler tam olarak yürürlükte ve yürürlükte kalacaktır. Herhangi bir maddenin/paragrafın tamamı veya bir kısmı, kalan kısmı geçerli kılacak şekilde bölünebilirse, madde bu şekilde yorumlanacaktır. Bunun yerine, kanunun izin verdiği ölçüde maddenin/paragrafın asıl anlamını andıracak şekilde düzeltileceğini ve yorumlanacağını kabul etmektesiniz.

 

sorumluluk reddi

 

Bu şartları ihlal ederseniz ve bize dava açılmazsa, bu şartları ihlal ettiğiniz başka herhangi bir durumda haklarımızı ve çözüm yollarımızı kullanma hakkımız olacaktır. Yürürlükteki Kanun ve Yargı Yetkisi ve bu hüküm ve koşullar, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yorumlanacak olup, bu koşullarla bağlantılı bir ihtilaf veya iddia olması halinde, söz konusu ihtilaf veya iddia, münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır. Türk Mahkemeleri.

 

 

Şifre ve hesap güvenliği

 

Sitemizde kayıtlı verilerinize erişmek için hesap ve şifre bilgilerinizi (giriş bilgileri) girmelisiniz. Giriş bilgilerinizin ve hesabınız altında gerçekleşen diğer işlemlerin gizliliğini korumak sizin sorumluluğunuzdadır. Giriş bilgilerinizle ilgili endişeleriniz varsa veya bunların kötüye kullanıldığını düşünüyorsanız, Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçerek derhal bize haber vermelisiniz. Hesabınızı istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz.

 

Virüsler, bilgisayar korsanlığı ve diğer suçlar

 

Virüsler, Truva atları, solucanlar, yumuşak bombalar, tuş kaydediciler, casus yazılımlar, reklam yazılımları veya kötü niyetli veya teknolojik olarak zararlı materyalleri kasıtlı olarak sokarak sitemizi kötüye kullanmamalısınız. Siteye, sitenin depolandığı teklife veya siteye bağlı başka herhangi bir sunucuya, bilgisayara veya veritabanına yetkisiz erişim sağlamaya çalışmamalısınız. Hizmet reddi saldırısı veya dağıtılmış hizmet reddi saldırısı yoluyla siteye saldırmamalısınız. Bu hükmü ihlal ederseniz, 1990 tarihli Bilgisayarı Kötüye Kullanma Yasası uyarınca bir suç işlemiş olabilirsiniz. Bu tür bir ihlali uygun kolluk kuvvetlerine bildireceğiz ve kimliğinizi ifşa ederek onlarla işbirliği yapacağız. Bu tür bir ihlal durumunda siteyi kullanım hakkınız derhal sonlandırılacaktır.

 

şikayetler

 

markaseli.com olarak her zaman müşterilerimizi memnun etmeyi amaçlıyoruz. Ancak sitemizden veya sunduğumuz hizmetten herhangi bir yönden memnun değilseniz ve şikayette bulunmak istiyorsanız 0532 051 89 18 müşteri hizmetleri numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.